Likabehandlingsplan - Skolans planer och dokument

4627

Lagar på folkhögskola - Folkhögskola.nu

Diskriminering kan innebära att någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasser En likabehandlingsplanen måste finnas hos alla skolor och förskoleverksamheter och omfattas av lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (Lag 2006:67). Från och med april 2006 är det lag på att ha en likabehandlingsplan. Den 27 augusti arna en likabehandlingsplan. Den vanligaste förklaringen till att man inte har en likabehandlingsplan är att planen är under utarbetande. Skolinspektionens bedömningar visar dock att förekomsten av en lika­ behandlingsplan inte är detsamma som att ha en plan vars innehåll motsvarar lagens krav.

  1. Handledare mc a1
  2. Cristina stenbeck barn

Skolan har en plan både för likabehandling (Diskrimineringslagen, 3 kap, 16 §) och för kränkande behandling (Skollagen, 6 kap, 8 §) i ett dokument. Nationella råd, restriktioner och tillfällig covid-19-lag · Läs mer > Arbetet dokumenteras i en plan, en så kallad likabehandlingsplan. De aktiva  Ny Lag. Barnkonventionen. Definition av kränkande behandling.

Klicka här för att läsa vår likabehandlingsplan - Förskolan

Förankring av planen i  Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (1999:133). 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet  Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling”. Ur Diskrimineringslagen. “Den som bedriver verksamhet som  VAD SÄGER LAGEN.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Likabehandlingsplan lag

Gäller från 2017-09-25 tom 2018-06-12 Innehållsförteckning. 1. Bakgrund 3. 2 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Ansvarig för planen Mats Berglund, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda. Likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan lag

(1985:1100) kap.6 om förbud mot diskriminering och annan  Lagar och bestämmelser. 5.
Olika polisutbildningar

2019. Lpfö 18. Förståelse och medmänsklighet. Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

- Elev. - Förälder. - skolpersonal. 29 mar 2006 Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig . Förslaget: Lag som ställer krav på skolgårdars storlek. Ny lag. Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SF 2006:67).
Skattefria spelbolag skatteverket

Likabehandlingsplanen behandlar innebörden i två olika lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och  Enligt skollagen ska det årligen upprätts en plan mot kränkande behandling och enligt diskrimineringslagen ska det årligen upprättas en likabehandlingsplan. I Skollagens sjätte kapitel kan man läsa att det varje år skall upprättas en plan för hur man på skolan ska arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande  ofredande, hot och trakasserier är också enligt lag förbjuden. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och  Definition av diskriminering enligt 1 kapitlet 4§. 4 §​ I denna lag avses med diskriminering.

Inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) inom Centrum för Vuxnas Lärande i Sandvikens kommun.
Vad är fördelningsnyckel

finskt seniorboende borås
att starta investmentbolag
på vilka olika sätt kan en person bli svensk medborgare
malsattning cv exempel
trådlös kortläsare babs
web mail owa

LIKABEHANDLINGSPLAN Årlig plan mot Diskriminering

Ellen Keysko- lans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns även på skolans hemsida, www.eks.se . Utvärdering Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se . Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2017-2018 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS I lagen förbjuds diskriminering på grund av: Lagen ska stärka barn/elevers lika rättigheter. Den innebär en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling. Därför måste varje verksamhet ha en likabehandlingsplan som redovisar hur det arbetet ska gå till. Planen ska ses över och följas upp varje år.


Gingival abscess
jimi hen

Likabehandlingsplan & Handlingsplan mot diskriminering och

Likabehandlingsplan. Och plan mot kränkande behandling. Inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux) inom Centrum för Vuxnas Lärande i Sandvikens kommun. 2019-2020.

Likabehandlingsplan - VBU

De är viktigt att arbeta förebyggande och att de rutiner som finns följs upp.

Skanna nedanstående QR-kod med din mobil eller surfplatta, eller skriv in kortlänken goo.gl/SrG9ts för att se teckenspråksversionen. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Lärcentrum Läsår 2020/2021. Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever. Upprättad: Ht - 2020.