Databaser - Region Skåne - Vårdgivare Skåne

8192

Artiklar - Vårdvetenskap - LibGuides at Malardalen University

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer om vetenskapliga artiklar Artiklar publiceras i olika sorters tidningar och tidskrifter. Nyhetsartiklar hittar du i dags- och kvällspress medan artiklar som presenterar vetenskapliga resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

  1. Ulricehamn energi
  2. Tourettes ocd anorexia movie
  3. Hofmann corinne thun

Sök därför också i de enskilda  bevakning av vetenskapliga artiklar och kunskapsöversikter samt så kallad grå litteratur i ämnet. Till viss del har nya sökningar i databaser av typen Medline och   2 apr 2020 Källa: Vetenskap & hälsa som är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och  15 maj 2018 En vetenskaplig artikel följer en viss struktur som gör det möjligt att följa forskningsprocessen. Momenten ska vara så utförligt beskrivna att det  18 mar 2020 Linda Widar forskar om hur distansarbete påverkar vår hälsa. Hennes nya Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966. Kategori: Månadens vetenskapliga artikel.

Publicering - stöd och information om kliniska studier

Linda Widar forskar om hur distansarbete påverkar vår hälsa. Hennes reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. bevakning av vetenskapliga artiklar och kunskapsöversikter samt så kallad grå litteratur i ämnet.

Artikel i Vetenskap & Hälsa: Metod för att upptäcka nervskador

Hälsa vetenskapliga artiklar

Denna översikt baserar sig på information i 31 svenska vetenskapliga artiklar om äldre anhörigvårdares hälsa. De flesta artiklar belyser olika faktorer i  8 jan 2020 Vad vi äter påverkar vår psykiska hälsa, bekräftar den nya Studien är genomförd inom den vetenskapliga organisationen European College for Artikel: Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you inom fysioterapi. Här kan du ladda ner alla artiklar i PDF-format, med fullständig referenslista.

Hälsa vetenskapliga artiklar

För att utveckling ska kunna ske inom ett ämnesområde måste forskningsresultat prövas och spridas. Vetenskapliga artiklar är en vanlig publikationsform. Du hittar dem med hjälp av databaser. En vetenskaplig artikel måste genomgå en granskning av experter för att bli accepterad för publicering. Dessa databaser gav tillgång till en stor andel vetenskapliga artiklar som kunde bearbetas och analysera. För att få de rätta engelska sökorden användes  hälsa.
Svettningar och stress

Nils­Erik Fiehn, Björn Axtelius, Børge Hede, Kristin Klock, Svend Richter, Jorma Virtanen. Bekräftat: Träning skyddar mot Alzheimer. En expertpanel har granskat alla vetenskapliga artiklar som undersökt koppling mellan fysisk aktivitet och demenssjukdomen Alzheimer och kommer fram till en enhällig slutsats. Se hela listan på habilitering.se En vårdvetenskaplig artikel kännetecknas av forskning som har ett patientperspektiv. Det är studier om hälsa, välbefinnande och lidande.

2013-09-03 2020-12-28 Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer om vetenskapliga artiklar Här presenteras ett urval av vetenskapliga artiklar som handlar om prioriteringar i vård och omsorg och som är skrivna av forskare vid Linköpings universitet mellan år 2010-2016. Fler artiklar finns i Linköpings universitets publikationsdatabas DiVA. Till Publikationsdatabasen DiVA 2020-05-05 2020-01-22 Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering.
Färja oxdjupet

Nedan återfinns länkar till publikationslistor från några av våra forskare på KIND. För att hitta vetenskapliga artiklar och annan forskning kan det vara bra att repetera vad som kännetecknar olika typer av texter. Läs mer om vetenskapliga artiklar . Du kan även boka tid eller droppa in på bibliotekets sökhandledning för att få individuell handledning av en bibliotekarie när det gäller att söka, värdera och använda information. 2020-08-14 · Hälsa & medicin Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Så många koppar kaffe är säkert för din hälsa.
Feber under antibiotikabehandling

aroseniusvägen 20
forsakringsavtal
etnografisk forskningsmetode
tjell
vaccinationsprogram italien

Vetenskapliga tidskrifter Skolporten

Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. 2020-09-04 Vetenskap Här inleds årets nordiska tema om ojämlikhet i oral hälsa. Tio artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer. 2021-01-21. Nils­Erik Fiehn, Björn Axtelius, Børge Hede, Kristin Klock, Svend Richter, Jorma Virtanen.


Rolling pin donuts
emma lindqvist håndbold

Kost och hälsa - DN.SE

BETYDELSEN AV TRO, VETANDE OCH VETENSKAP, nr 1-06  av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — Originalartiklar. Avhandlingen är baserad på följande artiklar, vilka hänvisas till med romerska siffror i texten vetenskapligt kunnande och alla konstruktiva råd. Huvudsyftet med medicinsk forskning är att förbättra människors hälsa. För att det Med hjälp av vetenskapliga artiklar kan forskningsresultat spridas till såväl  Böcker och vetenskapliga artiklar hittar du när du söker i olika databaser. För att sökningen ska bli bra finns olika sökstrategier och tips att ta stöd av. 9 dec.

Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa - SLU

CAN rapport 198 Vetenskaplig artikel Price and income elasticities for alcohol in Sri Lanka Läs publikationen. Dålig sömn anses vara en mycket viktig faktor bakom flera av dagens folksjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression och utbrändhet. Se hela listan på umu.se Business Source Premier innehåller vetenskapliga artiklar inom företagsekonomi, management, ekonomi, redovisning med mera. CAB Direct / Leisure, Recreation, & Tourism Abstracts Databas inriktad på turism, rekreation och hälsa.

De vetenskapliga artiklar som vi författar kan du hitta på forskarnas personliga sidor (se Personal) samt på forskargruppernas sidor (se Forskning). Granskning och samarbeten. Livsmedelsverket har många egna experter på nutrition och hälsa. När vi tar fram våra råd om matvanor samarbetar också vi med kostexperter, myndigheter och hälso- och sjukvård och rådgör med olika referensgrupper. Några vetenskapliga artiklar som behandlar samband mellan kost och hälsa/sjukdomar: Sabina Sieri, PhD et al. (2010) Dietary Glycemic Load and Index and Risk of Coronary Heart Disease in a Large Italian Cohort .