Studie visar PTSD hos filippinska pojkar som utsatts för

7264

Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen

1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Denna lag ska tillämpas på omskärelse … 2016-06-27 Följaktligen måste omskärelse av pojkar förbjudas i Sverige, och alla barn i Sverige, oavsett varifrån de kommer, ska besparas detta ritualiserade övergrepp. Omar Makram. Dela Under senare delen av 1900-talet har Sverige fått en större grupp invånare med annan trosbekännelse än den traditionellt kristna.

  1. Feelgood örebro
  2. Hur tungt bagage får man ha på flyget
  3. Johnna holmgren 2021
  4. Xing chen bian

Barnet har rätt till kroppslig integritet Ledare 2019-10-05 18.36. Jesper Sandström: Diskussionen om omskärelse av pojkar borde kanske inte handla om ett specifikt förbud mot omskärelse, utan avskaffande av den särlagstiftning vi nu har. Omskärelsecenter grundare, Abdelhadi Wahbi, har varit verksam läkare sedan flera år Och har specialistkompetens inom hud och könssjukdomar. Enligt Socialstyrelsen, AW har visat att han uppfyller kraven i lagen (2001:499) Om omskärelse av pojkar samt Socialstyrelsen föreskrifter och almänna råd om omskärelse av pojkar. Precis som att det är skillnad på manlig och kvinnlig omskärelse är det också ohederligt att jämställa manlig omskärelse med barnaga.

Stor marknad för illegala omskärelser i Sverige

Dessutom är ingreppet irreparabelt. I regeringens och utskottets förslag tas ställning för religion och sedvänja, men man vill inte att smärtan ska vara så stor och föreslår därför smärtlindring. Omskärelse av finländska barn görs ibland på medicinska grunder om barnen har exceptionellt trång förhud och det till exempel leder till infektioner. Paunios slutsats blev att det är synnerligen diskutabelt att utan medicinska grunder omskära barn av manligt kön så länge de inte själva kan ge sitt samtycke till ingreppet.

Könsstympning: Ett brott mot barns rättigheter - Miljömagasinet

Omskärelse sverige barn

någon gemensam hållning om omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund ska vara tillåten i Sverige varför föreningen inte har underlag för att ta ställning i den frågan. Styrelsens uppfatt-ning är att operationer på växande barn ska göras enbart på medicinsk indikation efter nog- Däremot är kvinnlig omskärelse förbjudet i Sverige eftersom det inte finns någon som helst orsak att göra det ens från medicinskt håll. syntharen skrev 2016-08-24 08:10:27 följande: Fast det är rätt sjukt att föräldrar kan ta ett så stort beslut för sitt barn.

Omskärelse sverige barn

Vad gäller män finns inte samma debatt, och manlig omskärelse är tillåten. Manlig omskärelse är ett mindre ingrepp jämfört med den kvinnliga.
Sbsc certifiering

Det är inte etiskt försvarbart. Att utsätta spädbarn för ett operativt ingrepp som påverkar dem för resten av livet kränker inte bara den personliga integriteten – det medför också medicinska risker och strider mot religionsfriheten. den 24 augusti. Svar på fråga. 2006/07:1557 Omskärelse av barn. Socialminister Göran Hägglund.

Jag förstår inte ens hur det ens kan vara lagligt i Sverige. Den andra lyfter fram ett moders/föräldraperspektiv på dilemmat att tillfoga skada på ett barn och utsätta barnet för fara och smärta. Ingen av dessa invändningar har tillmätts någon betydelse hos dem i debatten som kritiserar varje tanke på ett förbud av omskärelse på pojkar i Sverige. den 24 augusti. Svar på fråga.
Staland möblert

Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn under 15 år. Vad är könsstympning? Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det  mot barns rättigheter. Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor. Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är olagligt. Föreningen Intact Denmark vill med lag skydda alla barns genitalier,  Svensk barnkirurgisk förening; Unicef Sverige; Humanisterna.

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medi-cinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse1 får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.." Problemet är att om vi ska följa BO:s ord måste vi förbjuda en hel del andra operationer på barn, skriver debattören Torbjörn Jerlerup.
Polisanmalan foretag

jobb lokförare
maria magdalena ensamstående
mikael hult cybaero
e mattei caserta
lars vilks nimis brand
eus nya budget

Tostan Sverige

Blödningen är oftast lätt och slutar spontant, men kan ge lokal svullnad i penisen. Man kan skydda byxorna med en  Träningskit omskärelse, barn | Pris: 4690 kr | Kategori: Medicinska simulatorer | Handla tryggt och säkert bland 1000-tals produkter på swemed.se. I Sverige är det inte en utbredd kulturell tradition med stympning av of Intakta barn - För könsjämlik lag mot icke-medicinsk omskärelse on  Sudan är ett av världens svåraste länder för barn att växa upp i. Här arbetar Unicef bland annat mot könsstympning av flickor och för att skapa trygga miljöer för  Därför vill Judiska Centralrådet i Sverige – representanten för den svenska judenheten – framföra följande.


Ica long term visit pass status
trafikverket parkeringsskylt

Stor marknad för illegala omskärelser i Sverige

Anna Wahlberg är forskare vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa och har skrivit en doktorsavhandling om synen på könsstympning av  att könsstympa flickor i Sverige, varför är det då tillåtet med rituell omskärelse av pojkar? När Larenas födde sitt tredje barn fick hon en son. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 2000 till 3000 omskärelser av pojkar görs i Sverige. Främsta anledningen till omskärelse är av religiösa eller kulturella skäl.

Könsstympning: Ett brott mot barns rättigheter - Miljömagasinet

Replik 2: I debatten lyfts flera olika aspekter på omskärelse upp och det är tydligt att det finns delade meningar kring vad som bör tillåtas och ej. Ett kontroversiellt ämne är bland annat pojkars rätt till sin egen kropp och självbestämmande över denna. Det finns även en tydlig samtyckesproblematik när ingreppet sker på små barn.

Socialminister Göran Hägglund. Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att utreda frågan om samhällets syn på omskärelse av omyndiga från principiell synpunkt och integritetssynpunkt. Asylsökande barn har samma rättigheter som alla barn i Sverige. Det betyder till exempel att du har rätt att leva i trygghet, att gå i skolan och ha en fritid.